Култура

Още на влизане в града по шосето посетителят вижда архитектурно-скулптурния комплекс (паметник), сред който се издига 7-метрова белокаменна фигура на античния герой Спартак.

В центъра на града се намира Археологическият музей с останки от Епископска базилика, съхранил веществени доказателства за повече от 27 века.

Особено внимание заслужава църквата “Свети Георги” от 1861 г. – единствената запазена сграда от времето на Възраждането.